120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 112.1 SARAJEVO, 20. novembra Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća mini- stara BiH i ministar finansija i tre- zora Vjekoslav Bevanda i direktorica Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Naessl potpisali su danas u Sarajevu dva ugovora između BiH i EBRD-a. Riječ je o ugovoru o gra- ntu u vezi sa Projektom regionalnog vo- dovoda Plava voda, te o ugovoru o za- jmu u vezi sa Projektom izgradnje regi- onalne deponije za kruti otpad u Živi- nicama. Bevanda je nakon potpisivanja kazao da se radi o značajnim ugovorima sa EBRD-om, dugogodišnjim partnerom u finansiranju važnih projeketa u BiH.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca