120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 112.1 SARAJEVO, 20. septembra Savez samostalnih sindikata BiH traži od delegata Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da usvoje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u tekstu koji je usvoio Predstavnički dom Parlamenta FBiH 27. jula 2021.godine.  Analizom tog Prijedloga zakona, a koji je utvrdila Vlada FBiH, ne daje se mogućnost smanjenja starosne granice za odlazak u penziju, na način da se ratni staž u dvostrukom trajanju oduzima od 65 godina života, a najviše do 58 godina života. To znači da bi borci i dalje morali čekati 62 godine života kako bi ostvarili pravo na penziju po osnovu penzijskog staža, odnosno sa ratnim stažom u dvostrukom trajanju .

prethodna
<<  1  >>
slijedeca