../200/272_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 113.1 SARAJEVO, 19. marta Bivši radnici  Hidrogradnje  nastavit će pregovore s predstavnicima Vlade Fe- deracije BiH. Kako je najavio predsta- vnik bivših radnika Meho Šabanović, trebali bi razgovarati sa ministrom indusutrije Nerminom Džindićem, mini- strom za boračka pitranja Salkom Bukva- revićem i ministrom za preduzetništvo Amirom Zukićem. Bivši radnici  Hidrogradnje  na sastanku prošle sedmice ministrima su ponovili zahtjeve, a to su: uvezivanje radnog staža za 272 radnika, te isplata osam plata kao i otpremnine.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca