112_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm100_0001.htm 113.1 SARAJEVO, 22. maja Venecijanska komisija će prisustvovati nizu sastanaka s relevantnim učesnici- ma izbora, u cilju pružanja stručne pomoći u procesu kontinuiranih rasprava o neophodnim izmjenama u izbornom zako- nodavstvu, posebno u pogledu izbora Doma naroda Federacije Bosne i Hercego- vine. Navljeno je ovo iz Kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu, nakon što je dogovoreno od strane političkih partija Federacije Bosne i Hercegovine, u kon- tekstu napora EU i SAD-a za olakšanje procesa u pogledu izborne reforme i nakon formalnog zahtjeva upućenog od strane EU.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca