114_0001.htm115_0001.htm116_0001.htm100_0001.htm 113.1 SARAJEVO, 17. januara Predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Ale- ksandra Pandurević kazala je danas da je Ustavnom sudu BiH upućena apelacija u vezi sa nedavno usvojenim Zakonom o akcizama, koju su, kako je rekla,potpi- sali svi poslanici koji su bili  protiv beskrupulozne pljačke građana . Poslanik SDP-a Saša Magazinović kazao je da je apelaciju upućenu Ustavnom su- du BiH potpisalo onoliko poslanika Predstavničkog doma koliko ih je glasa- lo protiv seta Zakona o akcizama. Ukoliko Ustavni sud izrekne privremene mjere, odnosno ukoliko obustavi primje- nu zakona, to će, zaključio je Magazi- nović, imati ogroman uticaj na građane BiH.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca