113_0002.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 113.1 TUZLA, 26. januara Na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlan- skog kantona hitnog karaktera imenovana je nova Vlada i premijer TK-a. Pozicija premijera je prema ranijem dogovoru pripala univerzitetskom profe- soru Kadriji Hodžiću, koji je kadar SDP.Ova stranka je dobila četiri mini- starske pozicije, PDA također četiri, dok su SBB i Naša stranka dobili po dvije ministarske pozicije.U ekspozeu, Kadrija Hodžić je istakao da će se Vladina aktivnost temeljiti na dva vri- jednosna sistema: borba protiv korona- virusa i transparentnost vladinog djel- ovanja i razvijanja povjerenja javnos- ti. Zastupnici iz opozicionih stranaka, prevashodno SDP i SDA iznijeli su niz zamjerki na ekspoze Hodžića.

prethodna
<<  1, 2, 3  >>
slijedeca