120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 113.1 SARAJEVO, 3. juna Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nastavljaju putem videolinka dvodnevni sastanak da bi razmatrali provedbu Op- ćeg okvirnog sporazuma za mir i sveuku- pnu situaciju u Bosni i Hercegovini, najavljeno je iz OHR-a. Pred članovima Vijeća za provedbu mira brojne su teme: Pravosuđe, državni budžet, izbori, po- litičke nesuglasice u BiH. Jedno od ključnih pitanja na ovom zasjedanju PIC-a trebalo bi biti stanje u pravo- suđu, uključujući potrebne reforme. Ovo je pitanje nametnuto pred PIC zbog svih korupcijskih afera u BiH ove godine, u oba entiteta. Ambasadorima PIC-a i po- litičkim direktorima obratit će se su- dija Suda BiH Branko Perić.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca