120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 113.1 SARAJEVO, 23. januara Delegati Doma naroda Parlamenta Federa- cije Bosne i Hercegovine danas nastav- ljaju sjednicu prekinutu 19. decembra. Sjednica Doma naroda prekinuta je nakon usvajanja budžeta Federacije BiH za 2020. godinu i nakon što je data sagla- snost na finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za narednu godinu. Prema dnevnom redu, u nastavku sjednice ostalo je da se delegati izjasne o zaduženjima za projekte  Energetska efikasnost -dodatno finansiranje ,  Javni prevoz Sarajevo  i  Živinice - regionalna deponija za kruti otpad .

prethodna
<<  1  >>
slijedeca