111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 113.1 SARAJEVO, 26. septembra Vijeće ministara BiH je prihvatilo in- formaciju o zahtjevu Hrvatske elektro- privrede za mirno rješenje spora protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa investi- cijom Hrvatske elektroprivrede u izg- radnju Rudnika i termoelektrane Gacko. Tačnije biće formiran pregovarački tim da bi se iskoristio zakonski rok od šest mjeseci za postizanje mirnog rje- šenja. Među ostalim, sa sjednice Vijeća mini- stara skinut je Prijedlog zakona o Ja- vnom radiotelevizijskom sistemu u Bosni i Hercegovini jer resorni ministar ko- munikacija i saobraćaja nije bio prisu- tan na sjednici.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca