106_0001.htm117_0002.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 117.1 SARAJEVO, 22. novembra 77 osoba u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine zaposleno je na osnovu lažnih diploma, rezultati su ovo revizije- koja je počela u aprilu. Vlada je donijela zaključak, da će po- krenuti zakonske mjere,odnosno proces- uirati one koji su koristili lažne diplome, te da će u proces provjere uključiti i Tužilaštvo. Od 106 institucija koje su bile obuhva- ćene revizijom diploma u Fderaciji BiH, 17 nije dostavilo odgovor. Od 77 lažnih diploma, 74 su srednje stručne spreme.

prethodna
<<  1, 2, 3  >>
slijedeca