120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 117.1 SARAJEVO, 12. augusta Na 62. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o Prepo- rukama Vijeća Evrope o uključivanju historije Roma i ili putnika u školske programe i nastavna sredstva. U vezi s Informacijom o utrošku sred- stava Vijeća nacionalnih manjina BiH i planiranjem budućih aktivnosti Vijeća, Vijeće je odlučilo da od Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH zatraži do- datne podatke o preostalim finansijskim sredstvima Vijeća i mogućnostima njihovog utroška.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca