114_0001.htm115_0001.htm116_0001.htm100_0001.htm 117.1 SARAJEVO, 17. januara Predstavnici USAID-a danas su u Saraje- vu predstavili 13 kompanija čiji su projekti izabrani za dodjelu bespovrat- nih sredstava u iznosu 391.000 KM u sklopu USAID Projekta  Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine . Šef Odjela za ekonomski razvoj Misije USAID-a u BiH Andrew Boegel izjavio je da su ta sredstva, kao i još dva milio- na KM koje su uložile same kompanije, omogućila otvaranje 80 novih radnih mjesta. Pojasnio je da kompanije koje su dobile sredstva dolaze iz metalskog, prehram- benog, tekstilnog i IT sektora, te poljoprivrede.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca