112_0001.htm113_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 118.1 SARAJEVO, 18. marta Udruženje dijaliziranih i transplantir- anih bolesnika u FBiH, zajedno sa dono- rskim mrežama Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, obilježilo je danas Svjetski dan bubrega, u okviru kojeg su poručili da se u našoj zemlji više bavi posljedicom nego sprečavanjem bubrežnih oboljenja. Svjetski dan bubrega se, inače, obilje- žava svakog četvrtka u trećem mjesecu, ali su organizatori današnjeg događaja odabrali nedjelju, da bi se akciji mogao odazvati veći broj osoba.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca