118_0002.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 118.1 SARAJEVO, 22. januara Putnici koji u roku od 14 dana po pov- ratku iz kineskog Vuhana imaju povišenu temperaturu treba da se jave ljekaru i naglase da su bili u ovom gradu, nave- deno je u preporukama zaštiti od koro- navirusa koje je izdao Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.  Iako je izvor novog koronavirusa i način prenošenja nepoznat, preporučuje se primjenjivanje osnovnih mjera za smanjenje rizika od prenošenja akutnih respiratornih infekcija  za putnike u vazdušnom saobraćaju  , navedeno je u saopštenju. Među predloženim mjerama je izbjegava- nje bliskog kontakta sa licama koji imaju akutnu respiratornu infekciju,

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca