112_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm100_0001.htm 118.1 SARAJEVO, 17. novembra U posljednjih pet godina u Federaciji Bosne i Hercegovine ispražnjene su 62 škole. Manje upisanih u prve razrede osnovnih škola i sve malobrojnija odjeljenja, kompleksan su društveni problem koji zahtijeva hitnu akciju nadležnih, te kreiranje odgovarajućih socijalnih i populacionih politika Broj učenika u Federaciji BiH smanjen je u posljednjih pet godina za više od 31. 000, što znači da su u 5 godina ispražnjene 62 škole. Stav Sindikata osnovnog obrazovanja Kantona Sarajevo jeste da vlasti u BiH treba da se bave socijalnom i populacionom politi- kom kako ljudi ne bi odlazili sa ovih prostora.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca