143_0001.htm144_0001.htm145_0001.htm100_0001.htm 142.6 DNEVNI AVAZ 17.10. Humanitarni standardi Ovo je također, upozoravaju, nužno kako bi se smanjio i pritisak na lokalno stanovništvo Unsko-sanskog kantona zbog sve većeg broja migranata, tražitelja azila i izbjeglica. Ujedinjeni narodi u BiH i partneri spremni su odmah aktivirati raspoloživa sredstva da bi pružili podršku vlastima u uspostavljanju novog smještaja u skladu s humanitarnim standardima i ili povećanju kapaciteta već postojećih mjesta za smještaj. U saopćenju napomi- nju da je osiguranje smještaja mi- grantima u što kraćem roku od ključnog značaja, a to uključuje momentalno pre- bacivanje migranata koji se trenutno nalaze na lokaciji Vučjak.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>
slijedeca