http://www.nezavisne.com143_0002.htm144_0001.htm145_0001.htm146_0001.htm100_0001.htm 143.1 N E Z A V I S N E N O V I N E www.nezavisne.com Uroš Vukić 16.10. Prijava protiv Zvizdića zbog nezakonite podjele 450.000 KM SARAJEVO - Tužilaštvu BiH dostavljena je krivična prijava protiv Denisa Zvi- zdića, predsjedavajućeg Savjeta mini- stara BiH, i Džemaila Ćibe, direktora Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH, zbog Odluke o odobrava- nju sredstava tekuće rezerve u iznosu od 450.000 KM.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>
slijedeca