http://www.dnevni-list.ba../500/500_0001.htm../500/500_0001.htm144_0002.htm145_0001.htm146_0001.htm147_0001.htm100_0001.htm 144.1 D N E V N I L I S T www.dnevni-list.ba 23.8. Tko i kako troši novac namijenjen kao pomoć migrantskoj krizi?! U BiH trenutno ima oko 7.500 migranata, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a 4.500 je zvani- čnih smještajnih kapaciteta, što jasno ukazuje da je dodatni smještaj neopho- dan. Ipak, previše novca slilo se za ovu na- mjenu, a bh. vlasti, uključujući i Unsko-sansku županiju, na kojem je najveći teret ovog problema, od toga je dobio najmanje sredstava.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>
slijedeca