112_0003.htm111_0001.htm112_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 112.2 VIJESTI IZ BiH BANJA LUKA, 19. jula Narodna skupština Republike Srpske ka- sno sinoć potvrdila je izjavu pre- dsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mi- lorada Dodika, da je po vitalne inte- rese Srpske štetan zaključak o zvani- čnom stavu BiH u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna-Pelješac. Nakon što Dodikova izjava potvrđena večeras u Narodnoj skupštini RS-a sa 60 glasova poslanika, zaključak Predsje- dništva BiH neće imati učinka. Protiv Dodikove izjave bilo je šest poslanika, a suzdržano šest.

prethodna
<<  1, 2, 3  >>
slijedeca