120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 112.2 MOSTAR, 5. decembra Predsjednik Samostalnog sindikata drža- vnih službenika i namještenika FBiH Samir Kurtović kazao je kako radnici dvije godine nisu imali svoje predst- avnike u ESV-u što je sada konačno promijenjeno.  Ovo je deblokada Ekonomsko-socijalnog vijeća i prilika da jednostavno otpo- čnemo dijalog sa socijalnim partnerima, a posebno s Vladom FBiH i Udruženjem poslodavaca (UP) FBiH. Istaknuo bih također kako je od 17 reprezentativnih sindikata koji su potpisali Sporazum o formiranju Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, danas njih sedam prisutno i sig- urno ćemo biti i kritičari i davati dobre prijedloge,a sve u interesu zaštite radnika,poručio je Kurtović.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca