120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 112.2 SARAJEVO, 9. januara Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je da zakonodavstvo RS-a o Danu RS-a nije u skladu sa Ustavom BiH,kazala je danas lasnogovornica Delegacije Evro- pske unije i Ureda specijalnog predsta- vnika EU u BiH Jamila Milović- Halilović. Kako je navela Milović - Halilović, EU pridaje veliki značaj nesmetanom funkcionisanju demokratskih instituci- ja, uključujući i provođenje odluka Us- tavnog suda, kao što je navedeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, te apeluje na sve političke lidere u BiH da se suzdrže od retorike podjela i fokusiraju na učin- kovitu vladavinu prava kako bi se spr- ovele bitne reforme na putu BiH ka EU.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>
slijedeca