116.2 Do tada, važna tema za vas za vrijeme posjete Hrvatskoj, barem po onome što su najavljeni sadržaji vašeg vođenja Evropske komisije, trebala bi biti i tema odlaganja nisko i srednje radioa- ktivnog nuklearnog otpada iz nuklearne elektrane Krško (Slovenija) na samoj granici sa BiH, kazao je u pismu Maga- zinović. On je predsjednicu Evropske komisije podsjetio da je ona prije ne- koliko sedmica izložili plan za Evropu u kojem je navela da generacije  naše djece žele živjeti u očuvanom i zdravom okolišu . Pozvao je predsjednicu Evropske komi- sije da se zainteresira za ovaj slučaj, da upozna i zvaničnike Hrvatske sa ovim činjenicama, te da ih podsjeti na legi- slativu EU koja obavezuje države čla- nice na ove korake još u fazi planira- nja projekta odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada, te da postoje jasna pravila kako se to radi.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca