157_0008.htm 157.7 -Ne napuštajte prostoriju (zgradu) liftom, upotrebljavajte isključivo stepenice, (mogu se pokvariti instala- cije, srušiti liftovi posljedicama prvog ili ponovnim potresom, može nestati električne energije i sl.). -Isključite električnu energiju na glavnoj sklopci i zatvorite plin i vodu na glavnom ventilu. - Posvetite se, ukoliko situacija omogućava, pomoći stradalima, s tim da se ne pomiču teško povrijeđene osobe. - Upotrebljavajte za piće samo flaširanu vodu i vodu koja stigne kao pomoć.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >>
slijedeca