157_0009.htm 157.8 Programska deklaracija sedmog Kongresa SDA također tretira pitanja javne uprave, ekonomije, radničkih prava, državne imovine, nezavisnosti pravosuđa, sloboda, raseljenih osoba, boračke zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, Srebrenice, migranata, Mostara, reformi policije, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća... Delegatima je predloženo i nekoliko rezolucija, a između ostalih to su: o osnovnim ciljevima ekonomske politike i politike razvoja, o načelima i cilje- vima vanjske politike, EU i NATO integracija, o vladavini prava, sigurnosti i odbrani, zatim o održivom povratku izbjeglih i raseljenih osoba, o politikama u oblasti obrazovanja,

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>
slijedeca