141_0007.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.6 OSLOBOĐENJE 12.12. Ona je dobra spisateljica i pristojna osoba, čitao sam njene knjige, zasluži- la je nagradu, ali je sada za cijelu vječnost  vjenčana  sa Handkeom. Tek je nekolicina pisaca u posljednjih sto go- dina imala tako monstruozne stavove kao Peter Handke. Ne mogu se sjetiti nije- dnog koji je dobio Nobelovu nagradu sa tako ignorantskim monstruoznim stavovi- ma. Mislim da je Švedska akademija ura- dila sve u prilog vlastitoj smrti, jer nakon ovoga teško će neko ozbiljno do- življavati Nobelovu nagradu. Poznato Vam je da se BiH suočava sa mi- grantskom krizom. Da li su globalne mi- gracije najveća humanitarna kriza u svijetu?

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  >>
slijedeca