../200/251_0001.htm141_0012.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.11 OSLOBOĐENJE 17. 1. Vlada Federacije BiH na 251. sjednici 14.01.2021. izmijenila Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH. Izmjenom je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području FBiH i, na osnovu toga, Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje dostavlja prijedloge mjera i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  >>
slijedeca