../700/750_0001.htm100_0001.htm141_0012.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.11 OSLOBOĐENJE 6. 8. No, za 2019. godinu Zavod je raspisao javni poziv za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga u kojem su, između ostalih, bile definisane i usluge hiperbarične komore i to 1.750 usluga po cijeni od 100 KM. - Poziv je poništen, nakon čega je, ponovo uz saglasnost Ministarstva, raspisan novi, kojim usluge hiperbarične komore nisu bile obuhvaćene, govori nam Katana, ističući da su proglašenje pandemije koronavirusa i značajan pad svih privrednih aktivnosti u zemlji i u KS-u izrazito negativno uticali na poslovanje Zavoda.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  >>
slijedeca