100_0001.htm141_0012.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.11 OSLOBOĐENJE 12.12. Recimo, u Republici Srpskoj pogled na društveno-političke događaje je druga- čiji. Znate, jedna od stvari koje su mi ovdje uvijek bile interesantne je to što ne možete napisati tekst sa kojim će se svi složiti. Pored toga, nakon raspada Jugoslavije preostala je i nostalgija za velikom političkom organizacijom poput Komuni- stičke partije. Politička ljevica se ne može organizirati. Čini mi se da je tako i u Evropi. Nema više komunisti- čkih partija. - U Evropi je tako. Ali u svijetu po- stoje dvije velike komunističke parti- je, jedna u Kini, druga u Vijetnamu. Nemojte zaboraviti da u Vijetnamu živi 100 miliona ljudi.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  >>
slijedeca