143_0008.htm144_0001.htm140_0001.htm141_0001.htm100_0001.htm 143.7 NEZAVISNE NOVINE 11.12. odgovornosti često vodi do zloupotreba. Takođe, kako ističe, kao i Pribe i oni traže da se na pozicije u pravosuđu bi- raju ljudi s iskustvom i moralnim kre- dibilitetom, a ne oni koji su podobni pojedinim centrima moći, te napominje da je i Disciplinsku kancelariju po- trebno izmjestiti izvan VSTS-a. Na pitanje da li se sada međunarodna zajednica  posipa pepelom  zbog vlasti- te uloge u stvaranju trenutnog pravosu- dnog sistema, Šehić kaže da su greške krenule od samog početka.  Kada je rađen reizbor sudija i tužila- ca, vodilo se nekim drugim principima, a ne principima stručnosti.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>
slijedeca