144_0006.htm145_0001.htm146_0001.htm147_0001.htm100_0001.htm 144.5 DNEVNI LIST 16.10.  Smatram da će objava Registra branite- lja najviše naštetiti Bošnjacima. Sje- timo se samo suđenja Karadžiću koji je, iznoseći svoju obranu, dokazao da su se mnoge žrtve za koje je bošnjačka strana tvrdila da su civili, zavedene u vojne evidencije. To ovaj Registar i dokazu- je , kaže ministar Begić. On, pri tom, kaže i da bi  bilo dobro vidjeti koliko je stranih ratnika u Registru . Iz Federalnog ministarstva za pitanja branitelja za Dnevni list pojašnjavaju da su podatke za Registar preuzeli od bivšeg ministarstva obrane FBiH i to po osnovu izdanih certifikata o neisplaće- nim plaćama o broju provedenih dana u oružanim snagama, kao i od općinskih Grupa za evidenciju branitelja.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>
slijedeca