../500/500_0001.htm144_0005.htm145_0001.htm146_0001.htm147_0001.htm100_0001.htm 144.4 VEČERNJI LIST 17.2. I, naravno, tko ode odavde, treba ga zaustaviti u zloupotrebi ostvarene pomoći jer imamo dosta onih koji pokušavaju ostvariti različita prava kako u zemljama u koje odu tako i u svojoj vlastitoj, a nezakonito. Ideju iz Hrvatske treba primijeniti i u BiH, ili pomoći mladim obiteljima u otplati kredita ili im sniziti kamatnu stopu - ističe sugovornica koja planira inici- jativu predložiti i vlastima. Među pozitivnijim primjerima kada su u pi- tanju naknade za novorođenu djecu je ZH županija u kojoj Grude i Ljubuški daju po 500 maraka za svako novorođeno di- jete, za razliku od, primjerice, Bihaća gdje se nezaposlena majka Vernesa Begić svojedobno žalila jer je dobila jedno- kratnu pomoć od tek stotinu maraka.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>
slijedeca