143_0009.htm144_0001.htm140_0001.htm141_0001.htm100_0001.htm 143.8 NEZAVISNE NOVINE 11.12. Počelo se primati na način na koji ni- kad nije bilo ni u onom sistemu pa, re- cimo, imate ljude koji sa dvije ili tri godine iskustva dobijaju pozicije na višim sudovima , zaključuje Šehić. BiH još ne ispunjava kopenhaške krite- rijume Savjet EU je juče prihvatio zaključke Evropske komisije o Mišljenju za članstvo zemlje u EU, konstatujući da još nisu ispunjeni politički kriteri- jumi. Kako je saopšteno, Savjet poziva da se ulože značajni napori u jačanju insti- tucija u cilju garancije demokratije, vladavine prava, ljudskih prava te po- štivanja i zaštite manjina.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>
slijedeca