144_0011.htm145_0001.htm146_0001.htm147_0001.htm100_0001.htm 144.10 DNEVNI LIST 24.5. Usprkos projekcijama usporenog rasta u EU, u FBiH se u 2019. očekuje nastavak ekonomskog rasta, po nešto sporijoj stopi u odnosu na prethodno razdoblje, u iznosu od 3,7 posto. Očekivani rast će najznačajnije uporište imati u oče- kivanom porastu privatne i javne potro- šnje, uslijed višegodišnje provedbe po- litike fiskalne konsolidacije, te pora- stu ukupnih (privatnih i javnih) inve- sticija. U razdoblju 2019.-2022. godina u FBiH se očekuje rast BDP-a po stopama od 3,7 posto, 3,8 posto, četiri posto i 4,2 posto. - Ključne aktivnosti u sferi fiskalne politike prvenstveno podrazumijevaju djelovanje u pravcu stvaranja povoljnog i stabilnog poslovnog okruženja, atra- ktivnog za povećan priliv i domaći i

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  >>
slijedeca